UKKO-STEAM

Juuremme ovat Savossa, mutta toimimme globaalisti. Toimeksiantoja meillä on ollut Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Espanjassa ja Uruguayssa sekä Egyptissä. Kansainvälisyyden ohella ovat suomalaisuus sekä perheyrittäjyys meille tärkeitä, identiteettiämme määrittäviä lähtökohtia, joiden tuomaa luotettavuutta ja laatua myös asiakkaamme arvostavat.

Ongelmanratkaisukykymme on poikkeuksellinen. Olemme sitoutunut ja asiakasläheinen yhteistyökumppani projekteissa, joissa tarvitaan erityistä ammattitaitoa. Tarjoamme vankkaa toimialaosaamista, tinkimättömän asenteen ja suorituskykyä, jotta asiakkaamme kilpailukyky paranee ja liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan.

UKKO-STEAM on perustettu 2014. Yrityksen ainutlaatuinen osaaminen perustuu Janne Kolehmaisen asiantuntemukseen, joka on karttunut vuosikymmenien ajan haastavissa ja monipuolisissa tehtävissä teollisuuden asiantuntijatehtävissä. Tämä osaaminen on jalkautettu koko yritykseen, jonka työntekijät kantavat kertyneitä oppeja eteenpäin. Kehitämme jatkuvasti itseämme, teknologiaamme ja palveluitamme. Tavoitteenamme on kasvaa ja laajentua yrityksenä vastuullisesti, arvojamme noudattaen.

Visiomme on olla perheyritys, jonka työntekijät, omistajat ja globaalit asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme lisäämään omaa kannattavuuttaan.

ARVOMME

Turvallisuus & terveys

Meille työntekijöiden hyvinvointi, turvallisuus ja terveys ovat tärkeitä asioita. Projektimme työmailla altistavat työntekijät lyhyen sekä pitkän aikavälin terveysriskeille kuten putoamisille ja kemikaaleille, mistä syystä suhtaudumme työterveyteen ja turvallisuuteen vakavasti. Turvallisuussuunnittelu on osa projektiemme työvaiheiden tarkkaa etukäteissuunnittelua. Projektin aikana riskejä minimoidaan turvallisuusseurannan ja laadunvalvonnan avulla. Toimissamme noudatamme aina paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Ihmisoikeudet & ympäristö

Tuemme ja noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Harjoitamme toimintaamme siten, että ympäristölle koituvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Tuemme kestävää kehitystä ja noudatamme ympäristöä koskevia lakeja ja säädöksiä.

Työntekijät

Työntekijät ovat yrityksen voimavara. Tuemme henkilöstön ammatillista kasvua koulutuksilla, jotka edesauttavat työssä kehittymistä. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme kunnioittavasti, ja noudatamme heitä koskevia lakeja ja säädöksiä.

Eettinen toimintaohje

Pyrimme yhteistyössä siihen, että kyseessä on kaikille hyvä, rehellinen ja kannattava liiketoiminta. Vastustamme korruptiota ja lahjuksia kaikissa muodoissaan. Meille on tärkeää toimia täysin laillisesti, joten emme hyväksy lahjuksia keneltäkään emmekä anna lahjuksia kenellekään.